Cộng đồng W2F: là tập hợp các thành viên trên cùng một vị trí địa lý xác định (tòa nhà, khu chung cư, khu phố…) kết nối và giao dịch trên nền tảng W2F.