W2F là 1 hệ sinh thái về thực phẩm theo nhu cầu giúp tập hợp, kết nối trực tiếp từ bên sản xuất, kinh doanh, chế biến với người tiêu dùng cuối cùng, loại bỏ hầu hết các chi phí trung gian, hao hụt, lãng phí để đưa thông tin và giá trị hàng hóa thực phẩm về chi phí hợp lý nhất bằng cách tạo ra các cộng đồng người tiêu dùng theo vùng địa lý -> giúp các nhà cung cấp bên ngoài tối ưu về chi phí, các thành viên trong cộng đồng, nhà cung cấp nội bộ có thể dễ dàng có được các lựa chọn thực phẩm, thức ăn phù hợp với thời gian nhanh nhất và chi phí rẻ nhất, kết nối với nhau tạo thành Food Eco-system Platform hoàn chỉnh, hiệu quả.

W2F giúp mỗi cá nhân trong cộng đồng có thể phát huy những giá trị, kỹ năng của bản thân và chia sẻ nó để tối ưu hóa mọi hoạt động trong cộng đồng, nhất là về thực phẩm và ẩm thực.